петък, 31 май 2013 г.

мемориал

тук не желаем да пониква нищо
голата земя засипваме с чакъл
нашите градинари внимателно подържат монументалната пустиня

на границата с парка
под цъфналия глог
умрялата лисица става
и оправя
разпорения исторически кожух