вторник, 29 октомври 2019 г.

отдръпване

аз няма да се върна
ще дойда някаква друга
ще се държа хладнокръвно
ще раздавам нареждания
понякога ще се питам къде съм
връщам ли се вече
ще гледам изотгоре върха на главата си 
с разбърканата си коса
ще искам да се докосна

няма да се стигна

представи си сега всички онези,
тръгнали нанякъде да открият себе си