четвъртък, 25 февруари 2021 г.

Постоянство

Не се обаждам вече, защото не се случва нищо за разказване.

Извън световните промени в новините,

дните се редят мълчаливо на опашка, на разстояние от мен.

Добре че не живея за нещо ново всеки ден,

казвам си,

отдавна щях да съм умряла...


Най важното от сутрешните новини -

половин минута марсианска тишина

във микрофона на робота "Постоянство".