събота, 25 януари 2020 г.

Ти се съмняваш, че е пневмония

Дробовете ти са чисти,
дишането леко,
сърцето не се блъска в клетката си.
Сърцето е почти невидимо.

Нощем дъхът ти успива, люлее ме.
Денем гневът е престорен, повърхностен.
На тази снимка го няма.

Взирам се в тихите мъгли на живота ти.
Облекчението е първия симптом на октомври.

Така ми харесваш.
Така разсъблечен.
Така анонимен.
Така чист.

Ако закача прозрачната ти снимка на стената,
кой би го нарекъл зловещо?