четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Не се размеквай

Цял живот да се мяташ
предметите отскачат от стената
като нищо
не оставят никакви пукнатини

накрая
не си ли ти самият
един домат